Dış Ticaret ve Avrupa Birliği  Programı 2005-2006 Eğitim - Öğretim yılında 30 öğrenci ile eğitimine başlamış ve 2008–2009 Eğitim - Öğretim yılından itibaren Dış Ticaret ve Avrupa Birliği (İ.Ö) Programına 70 öğrenci alınmıştır. 2009-2010 Eğitim - Öğretim yılından itibaren program adı Dış Ticaret  olarak değiştirilmiştir. 

             Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki atılımlara paralel olarak artan dış ticaret hacimleri, piyasalar arası etkileşim, gerek ülke gerekse firma bazında artmış olup bu sahalarda çalışacak personele oldukça ihtiyaç duyulmaktadır.

            Programın amacı, ulusal ekonomide önemli yer tutan dış ticaret alanında, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış kalifiye ve uzmanlaşmış, girişimci meslek elamanı yetiştirmektir. Bu amaçla dış ticaret programında;   temel hukuk, dış ticaret finansmanı ve mevzuatı, taşımacılık ve lojistik, pazarlama, iktisat, finans, muhasebe, stratejik yönetim ve Avrupa Birliği gibi bölgesel ekonomik kuruluşlar konularında öğrencilere bilgi ve beceriler kazandırılarak iş dünyasında ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli elemanlar yetiştirilmektedir.

            Programı tamamlayan öğrencilerin kamu personeli seçme sınavında aldıkları puanlarla mülakat ya da herhangi bir sınava gerekmeksizin kamu kuruluşlarında memur olarak çalışmakla birlikte çok uluslu şirketler, ihracat ve ithalat firmaları, Ro-Ro işletmelerinde, yurtdışına açılmayı düşünen firmalar ile bankacılık, sigortacılık, taşımacılık ve benzeri hizmet ve üretim sektörlerinde faaliyette bulunan özel sektör firmalarında iş bulma olanakları olduğu gibi sınavları başaranlar, “B” karnesi alarak gümrük müşavir yardımcısı olarak da çalışabilmektedirler.   

             Öğrencilerimiz, son sınıftayken istedikleri takdir de, dikey geçiş sınavlarına başvurup, sınavda kazanılan puana göre; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerini tercih edebilmektedirler. Her yıl onlarca öğrencimiz dikey geçiş sınavı ile eğitimlerini dört yıllığa tamamlayabilmekte olup, öğrencilerimizden; ODTÜ, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, … gibi  üniversitelere geçiş yapanlarda mevcuttur. 

           Sevgili öğrenciler, geleceğin meslekleri analizlerini incelediğimizde, sağlık sektörlerinin yanın da ticari faaliyete destek sağlayan mesleklerinde olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda Avrupa kıtasında yer alan ve ticari cazibe merkezlerine yakın Saray Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen siz gençleri; güvenilir, huzurlu ve sakin eğitim ortamında beklemektedir.

  Başarılı, mutlu ve sağlık dolu yarınlara… http://maps.google.com/maps?q=saray meslek yüksekokulu&hl=tr&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=86.428047,219.902344&hq=saray meslek yüksekokulu&t=m&z=14